Spolehněte se na kvalitu našeho sortimentu


NÄ›kdy se ÄlovÄ›k nevyhne nutnosti shromažÄování odpadních a splaÅ¡kových vod pomocí jímek. Vždy je vÅ¡ak velmi důležité, vybrat si ty správné. ÄŒlovÄ›k, který této problematice příliÅ¡ nerozumí, protože netvoří jeho pracovní náplň ani ji nemá jako koníÄka, by se mÄ›l vždy poradit u odborníků. JedinÄ› tak může nakupovat u spolehlivé firmy, která nabízí plastové jímky s velmi dlouhou životností, maximální chemickou odolností a také jednoduchou montáží. VÅ¡echny tyto vlastnosti jsou dány vysoce kvalitním materiálem, kterým je odolný polypropylen.

Vždy se najde to správné řešení

Terénní nebo rozmÄ›rové pomÄ›ry pozemku jsou nÄ›kdy složitÄ›jší a pro splnÄ›ní požadavků na zachycení odpadních a splaÅ¡kových vod nÄ›kdy není možno použít standardní rozmÄ›ry žádaného sortimentu. Obrátíte-li se s tímto požadavkem právÄ› na naÅ¡i spoleÄnost, vyjdeme vám vstříc tak, že zařízení vyrobíme přímo na míru konkrétnÄ› pro vaÅ¡i nemovitost, pro váš pozemek. V případÄ› nutnosti navýšení kapacity vám můžeme nabídnout i propojení více zařízení.

Posted in Nezařazené