Brambory a jejich varné typy

Z brambor rozlišujeme tři základní varné typy, a my si nyní povíme, které to jsou a pro jakou přípravu pokrmů jsou vhodné:
Varný typ A jsou pevné lojovité brambory. Tento typ se nerozvaří. Jsou příjemně vlhké, velmi slabě až slabě moučnaté. Tyto brambory jsou vhodné pro přípravu například:
ü  bramborových salátů
ü  k přímé konzumaci jako vařené
špinavé brambory
Varný typ B jsou brambory, které jsou polopevné a polo moučné. Mají jemnou až hrubší strukturu, která je příjemně vlhká až sušší. Tento varný typ brambor je vhodný:
ü  jako přílohy k jídlu
Varný typ C jsou měkké a moučnaté brambory. Mají jemnou až středně hrubou strukturu. Tento varný typ brambor je středně vlhký až suchý, a je vhodný k přípravě:
ü  rozličných bramborových kaší
ü  bramborových těst
Některé odrůdy brambor mohou být přechodem mezi jednotlivými varnými typy.
Dále rozlišujeme brambory na odrůdy:
ü  velmi rané
ü  rané
ü  polorané
ü  polo pozdní
ü  pozdní
Tyto pozdní odrůdy brambor, které se sklízejí až v polovině září, nemají pro zahrádkáře až tak velký význam, neboť se jejich pěstování nevyplácí.

Pěstování brambor

Brambory nejsou až tak mnoho náročné na půdní podmínky. Mohou být pěstovány i v jílovitých půdách. I v takových půdách se brambory urodí a přinesou dobré výsledky. Pro pěstování brambor však nejsou vhodné zamokřené a stinné pozemky.
brambory na utěrce

Brambora historická

Bylo to někdy v polovině šestnáctého století, když Španělé objevili ve staré říši Inků, v jedné opuštěné vesnici Sorocota pro ně dosud nevídané podivné hlízy. Staří Inkové na dnešním území Peru pěstovali brambory už dva tisíce let. Nalezené brambory dovezli Španělé do Evropy, tehdy se jednalo o peruánské a bolívijské brambory. Tyto odrůdy kvetly fialovými květy, měly červené slupky a podlouhlý, zahnutý tvar. Rostly v kyselých půdách chudých na živiny a snášely veliké teplotní výkyvy. Evropané byli uchváceni krásou jejich květů a pěstovali je ponejprv jako okrasnou rostlinu.
 

Posted in Nezařazené