Crowdfunding

Princip crowdfundingu je v zásadě jednoduchý, jak už anglický název napovídá, jedná se o financování (funding) davem (crowd). To znamená, že široká veřejnost přispívá peněžité částky na určitý projekt. Pro start většiny projektů, ať už se jedná o podnikání, charitu či formu umění, bývá potřeba určitý kapitál. Získat peníze od banky je velmi složité a v porovnání s crowdfundingem nevýhodné. Proto se řada lidí, kteří mají nějaký nápad, obrací právě k tomuto způsobu financování. Tento koncept tak pomáhá vzniku zajímavých projektů, především od mladých lidí, kteří sice mají spoustu invence, co jim ale chybí jsou prostředky.
crowdfunding a myšlenka.jpg

Myšlenka spočívá v tom, že podnikavci zveřejní svůj nápad, zveřejní, kolik peněz potřebují vybrat a do kdy. Stránek, kde člověk může takovýto projekt zveřejnit jsou spousty. Většina těchto poskytovatelů si pak bere provizi, ale to jen v případě, že byl projekt úspěšný, tedy že se vybral dostatek peněz v určitém časovém úseky. Jak už bylo řečeno, projekty může financovat kdokoliv, stejně tak výše peněžitých příspěvků je libovolná, pohybuje se od stovek korun.
crowdfunding.png
Přirozeně i takovýto dárce za svůj příspěvek něco dostane. Forma odměny záleží na typu na crowdfundingu, někdy se jedná o podíl ve firmě, popřípadě akcie. U jiných druhů může dárce získat hmotnou odměnu, například výrobek firmy, na který se skládá. Pokud se jedná například o financování rekonstrukce městského parku, může být jeden ze stromů pojmenován po dárci. Výše odměny samozřejmě závisí na výši příspěvku.

Vytvoření takového projektu není úplně jednoduchá věc. Crowdfundingový projekt musí mít určité náležitosti. Mezi ně mimo jiné patří přesný rozpis, na co získané peníze půjdou. Také je nutné uvést výši, popřípadě formu odměn. Důležitou součástí také často bývá motivační video, které daný projekt popíše a pokusí se přesvědčit investory, aby do něj vložili své peníze. To je velmi důležité pro úspěch takového projektu, jelikož pravidlem je, že pokud zájemce nezíská potřebnou částku peněz v určeném časovém úseky, vrací se všechny dosavadní vklady dárcům.

Tímto způsobem fungují v České republice i některé nadace, získávají tak potřebné peníze na pomoc lidem v tísni. Na jejich stránkách si můžete přímo vybrat, který projekt chcete financovat a dozvědět se o něm mnoho informací.

Posted in Nezařazené