LED žárovky s paticí R7s, MR16, E27, E14 mohou být i plnospektrální

„V zimě nám chybí Slunce“, můžeme zaslechnout z úst našich moudrých babiček. A mají pravdu. Pravidelný cyklus střídání ročních období je způsoben nakloněním zemské osy a díky tomu prochází sluneční paprsky zemskou atmosférou pokaždé pod jiným úhlem. V létě, kdy je Slunce nejvýše nad hlavou, prochází paprsky jen tenkou vrstvou zemské atmosféry a světelné spektrum denního světla se nám jeví jako plnospektrální.
pinzeta u žárovky.jpg
V průběhu dne jsme tedy aktivní, stoupá pracovní výkonnost, probouzíme se poměrně brzy i bez budíku. V zimě se k nám musí sluneční záření prodírat pod ostřejším úhlem silnější vrstvou atmosféry a tím se částečně pohlcují jeho krátkovlnné spektrální složky, tedy fialové, modré a zelené. Tato skutečnost má vliv na produkci melatoninu, ten se tvoří vždy ve tmě (v průběhu noci) a neplnospektrální zimní denní světlo jeho tvorbu nepřeruší, ale naopak podpoří. Melatonin na lidský organismus účinkuje jako relaxativum, proto se nám v zimě nechce ráno vstávat, a jsme v průběhu dne více unavení, ospalí a neaktivní.
spektrum barev.jpg

Zásadní význam plnospektrálních žárovek si lidé prozatím příliš neuvědomují

K tomuto problému se vyjadřují i psychologové, kteří doporučují tzv. terapii plnospektrálním světlem. V současné době je na trhu dostatek žárovek a zářivek, jež takové záření produkují, a nahrazují přímé sluneční světlo, známé z letního období. Tato speciální osvětlovací tělesa, např. LED žárovky R7S, E27, E14, GU10, T8 prospívají i domácím zvířatům a rostlinám, používají se mimo jiné pro pěstitelské účely v uzavřených sklenících. Bohužel stále většina domácností i pracovišť této problematice nevěnuje příliš mnoho pozornosti a považují tuto skutečnost za nepodstatnou, přitom je po zaměstnancích vyžadován precizní výkon po celou dobu pracovní směny.
obchod s osvětlením.jpg
Zavedením této osvětlovací techniky by se nejen zvýšila produktivita práce, ale zlepšily by se vztahy mezi lidmi. Podobné problémy vznikají i ve školách, kde jsou stále ve velké míře zastoupeny klasické zářivky, což se projevuje nejčastěji slabšími výsledky žáků v prvním (zimním) pololetí.