Myslivecké hobby

První kroky jsou naprosto jednoduché, tedy v základě. Pak už je to ovšem o znalostech, a to už je čistě na vás.

Krok první, najít si myslivecké sdružení, která vám zajistí praxi. Toto sdružení by vám mělo zajistit i lektora, tedy učitele, někde zvaného patron, co se do vás bude snažit natlouci veškeré znalosti lesní moudrosti.

Krok číslo dvě je podobný a může dokonce odpadnout. Musíte si totiž zajistit myslivecké sdružení které má právo pořádat zkoušky z myslivosti ze zákona. Ano toto je skutečně dáno zákonem a neradím to jakkoli obcházet. Pokud to má vámi zvolené sdružení, máte vyhráno.
cestička v lese

Třetím krokem završíte vaši snahu papírováním, totiž vyplněním přihlášky, kterou vám dá váš mentor. Nebo prostě někdo, kdo ji má. A to je vše. Pak to začne.

Nyní totiž musíte absolvovat myslivecký kurz, a to včetně střelby. Tento kurz trvá rok a na jeho začátku byste měli obdržet takzvanou knížku adepta, kde se vám budou psát vaše výkony, zkoušky a další věci. To je u každého spolku jinak, některý pořádá výstavy a chce abyste se jich účastnil, jiný chce zase něco jiného a tenhle tamto.
daněk evropský

Po roce učení a mučení byste měli obdržet potvrzení. Na jeho základě získáte lovecký lístek a také si na jeho základě musíte podat žádost o zbrojní průkaz. Zde jsou třeba různá pojištění, povinná i nepovinná, a o těch vás budou informovat u předání loveckého lístku na okrese. A to je vše. V podstatě. Tedy co se týče formalit.

A ještě musíte absolvovat přípravu a zkoušky k získání zbrojního průkazu.
divoká prasata

Nebudu zde řešit otázku, zda jste se stal myslivcem, protože nestal. Na to musí být jiný, speciální kurz a zkoušky se pak dělají z více předmětů. Stal jste se lovcem. Ale zde se pojmenování myslivec vžilo a zakořenilo, tak proč ne. U nás se lovcům, kteří neměli školy a nebyli myslivci z povolání říkalo nimrod, a každý věděl oč jde.

Takže víte jen hodně stručně co vás čeká a další se dozvíte. Například jak budete chodit ve sněhu „zakrmovat“, nebo pomáhat něco lesníkům stavět a další. Mnoho úspěchů.