Přikryjte a čekejte

Solární plachta zajistí, že přes ni bude probíhat přenos tepla ze sluníčka rovnou do vody. Pomocí slunečních horkých paprsků, které budou dopadat na plachtu a pomocí UV stabilizátorů, které jsou v každé takovéto folii obsaženy, od toho jsou to solární plachty, protože jsou tímto výjimečné, budete ohřívat vodu ve vašem domácím zahradním bazénu úplně snadno a bez námahy.

člověk v oceánu

Nepotřebujete k tomu ani žádný jiný tepelný či energetický zdroj. Folie je uzpůsobená tak, aby sama poskytovala přenos ze slunečních paprsků a transformovala jej na teplo, které následně předá vodní hladině a to se rozproudí po celém obsahu bazénu.

Takže stačí hladinu přikrýt a počkat, až se voda nahřeje.

Používají se v domácích, zahradních, nadzemních bazénech

Solární plachty se používají v případě, že vlastníte domácí zahradní nadzemní bazén. Ten bývá často vystaven slunci, dešti a různým povětrnostním podmínkám.

plavání na znak

Proto je žádoucí, abychom se snažili zabránit vzniku znečištění z vnějšího prostředí. Ideální v tomto případě je použít folii, ale můžete použít tuto, ne úplně obyčejnou, ale s UV stabilizátory, které navíc budou nahřívat vodu v bazénu.

  1. Velikost vybírejte dle přesných rozměrů vašeho bazénu. Nesmíme zapomínat, že folie musí ležet přímo na hladině a musí se jí dotýkat, jinak by UV stabilizátory neměly žádný význam a folie by pak postrádala svůj smysl, protože by neprobíhal přenos tepla ze slunečních paprsků do vody.
  2. Mezi další výhodu se řadí praktická část, kdy můžete folii mít na bazénu kdykoliv, když potřebujete, abyste například zamezili vniku nečistot do vody. Každý známe tu skutečnost, že se do vody dostávají každý den různé nečistoty, spadané větvičky ze stromů, zbytky rostlin, tráva, nashromážděný prach a pyl a také samozřejmě různý hmyz, který následně lovíme síťkou nebo se snažíme vyčistit jinými způsoby. Díky folii zamezíte nečistotám, aby vnikaly do vody.
  3. Folie také zamezí, aby se v noci voda moc ochladila. Nashromážděné teplo tak nebude rychle unikat, jako by tomu bylo v případě, že byste bazén nezakryli.