Jak postupovat při výběru kanalizačního poklopu

V první řadě musíte zvolit odpovídající zátěžovou třídu, která je u jednotlivých typů velmi odlišná. V materiálech a konstrukci je totiž značný rozdíl, některé jsou vhodné pro pojezd a parkování kamionů s návěsem, jiné pro pouhou pěší chůzi chodců. Teprve pak se můžete rozhodovat, zda použít desku z plechu, z litiny, nebo kompozit.
poklopy vstupních šachet.jpg

Výrobky z ocelového plechu

Ocel – poměrně časté řešení. Zejména pro případy, kde se upřednostňují vlastnosti nerezového materiálu, který je navíc lehčí, než litina. Jeho povrch nekoroduje, mechanické namáhání odolává vyšším silám na rozdíl od kompozitních materiálů. Plech bývá většinou tvarovaný s protiskluzným povrchem, může být ovšem i hladký. Uplatnění nachází u čistíren odpadních vod, jako kryt bazénového příslušenství, nebo dekl od studny.

Zpravidla jde o standardizované a certifikované dílce, někdy se však vyrábí na zakázku. Především nejde o odlitek, jak je tomu u tvárné litiny a plastů. Hlavní výhodou je vysoká pevnost, nosnost, a přesné rozměry podle požadavků zákazníka. Jistou předností je také zajímavý a neotřelý design.
poklop odpadních vod.jpg

Univerzalita tvárné litiny

Je nejrozšířenějším typem kanalizačního poklopu, který nachází uplatnění takřka všude na veřejných prostranstvích. Původní šedá litina byla teprve před několika lety nahrazena tvárnou litinou, která se liší strukturou uhlíkových vazeb (grafitový eutektoid). Tvárná litina má vyšší odolnost vůči mechanickému namáhání, výrobky mohou být více zeslaben, a tím pádem také levnější. V současné době se často využívá kombinace betonu a tvárné litiny, tzv. Begu.

Používají se většinou při výstavbě silnic a dálnic a městských komunikací. Nevýhodou je vyšší hmotnost a bohužel po určité době i napadání korozí. Problematické je i využití v prostředí, kde dochází k agresivnímu působení chemikálií, např. silážní jámy, drenážní odvody močoviny apod.

Kompozitní materiály

Kompozit je nejčastěji směsí organické pryskyřice (epoxid) se skelnými vlákny. Tyto výrobky často nahrazují litinové a ocelové poklopy, které se stávají terčem zlodějů kovů pro výkup ve sběrných dvorech.

Výhodou je, že mají atest pro využití na pitnou vodu, že nekorodují, a že nevyžadují žádnou povrchovou úpravu. Jsou navíc velmi lehké a přitom kompaktní. Mohou být opatřeny speciálním těsněním proti úniku kapalin. Jsou prakticky bezúdržbové a mají velmi dlouhou životnost, pouze je omezena jejich pevnost vůči zátěži pojezdem automobilů.